Akbaş kangal Köpeği

Türklere ait bir ırktır (Kadiri 1998). Türk Stan
dartları Enstitüsü tarafından 11471 TS 12891 no ile 27.11.2002 tarihinde bir ırk olarak tescil edilmiştir (TSE 2002
a
). Başlıca yayılma alanı, Eskişehir, Afyon ve Ankara arasında kalan bölgedir. Fakat günümüzde,  bu bölgeler ağırlıklı olmak üzere, yurdun başka bölge

lerinde de görülebilmektedir.

Post rengi istisnasız beyaz ya da harf kirli beyazdır. Boz Kangal’a göre daha zarif, güzel görünüşlü ve bir kıs
mı daha sivri burunludur. Tüyleri Boz Kangal’a oran
la daha yumuşaktır. Huy ve davranış özellikleri yönün
den Kangal köpeklerinden daha üstün özelliklere sahip olduğu, bizzat her iki ırkı da yetiştirmiş yetiştiricilerce ifade edilmektedir (Anonim, 1997; Kartay, 2008; Yıl