Hakikİ Karabaş Köpegi Nasıl Anlaşılır

Hakiki Karabaş Köpeğinin ana ırk vasıfları nelerdir?
Hakiki Karabaş Köpeğinde Kurtçul Tırnak şart mıdır?
Hakiki Karabaş Köpeği az yavru mu vermelidir?
Karabaş Köpeğinin kulakları niçin kesilir?
Kangal (Karabaş) Köpekleri hakkında bilimsel olarak hazırlanmış bu kitapta, sıklıkla merak edilen bu gibi soruların yanında;
Köpekler hakkında genel bilgiler,
Dünya Çoban Köpeği ve Türkiye Köpek Irkları,
Dünya ülkelerinde Karabaş Köpeği,
Karabaş Köpeği ve Kurt arasındaki benzerlikler,
Karabaş Köpeğinin ırk, genel davranış ve üreme özellikleri,
Damızlık seçimi ve ıslah metotları, Bakım, besleme ve idare konuları ile yetiştiricilikte kullanılan malzemeler,
Belli başlı hastalıklar ve bunlardan korunma yolları gibi konular işlenmiştir.
1962 doğumlu. İlk ve ortaokulu memleketi Tokat, Zile’de; liseyi Ankara ve Tokat’ta tamamladı. 1984 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Hayvan Yetiştirme ve Islahı (Zootekni) Bölümünden mezun oldu. 1995-1997 yılları arasında, İngiltere Aberdeen Üniversitesinde Hayvan Islahı üzerine yüksek lisans, 2002-2007 yılları arasında, Ankara Üniversitesinde Kangal Köpeği üzerine doktora çalışmasını gerçekleştirdi. 1987 yılında girdiği Tarım ve Köyişleri Bakanlığında halen çalışmaktadır.

Bu çalışmada Türkiye’de bulunan yerli köpek ırk ve tiplerine ait bazı bilgilere yer verilmiştir. Günümüz
de Türkiye’de Kangal (Karabaş) Çoban, Akbaş Çoban, Kars (Kafkas) Çoban, Koyun, Karaman, Türk Tazısı, Tar 
sus Çatalburun, Dikkulak (Çivikulak), İzci Köpeği Zağar, Zerdava (Kapı Köpeği) ve Tonya Finosu (Kobi) gibi  bazı yerli köpek ırklarının yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bu çalışmada Kangal (Karabaş) Çoban, Akbaş Çoban, Kars (Kafkas) Çoban, Koyun ve Karaman köpeklerine ait bazı morfolojik özellikler incelenmiştir. Sonuç olarak Türk ço
 ban köpeklerinin iri yapılı sürü koruma köpekleri olduğu söylenebilir. Türk Kangal (Karabaş) Çoban Köpeği hariç, tüm çoban köpeği ırklarının nesli tükenme tehlikesi ya da ağır tehdit altında olduğu söylenebilir. Bu çalışmada ay
rıca Türk Tazısı, Tarsus Çatalburun, Dikkulak (Çivikulak/Zağar), Zerdava (Kapı Köpeği) ve Tonya Finosu (Kobi) köpeklerine ait bazı fenotipik özellikler incelenmiştir. Sonuç olarak Türk yerel köpek ırklarının genellikle orta ya da küçük yapılı köpekler olduğu söylenebilir.